Kèm với lời than thở này là một bài toán với 4 gợi ý đáp án.

"Cư dân mạng" ngay lập tức đưa ra cả nghìn câu trả lời.

Bài toán như sau:

 
Phụ huynh bối rối vì đáp án bài toán đếm tam giác
Nguồn ảnh: Quy Nguyễn

Theo bạn, đáp án nào là đúng?

Ngân Anh

Tranh cãi kịch liệt bài toán rót dầu của tiểu học

Tranh cãi kịch liệt bài toán rót dầu của tiểu học

Phụ huynh đưa bài toán hỏi con mình đúng hay cô giáo đúng, dân mạng tranh cãi kịch liệt.