Đồng Nai tựu trường ngày 1/8

UBND tỉnh Đồng Nai công bố kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 như sau: Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8/2019. Ngày bắt đầu năm học mới của các bậc trung học là 19/8/2019; bậc mầm non và tiểu học là 26/8/2019; hệ GDTX là 3/9/2019. Toàn tỉnh khai giảng ngày 5/9/2019, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT trong tuần thứ hai của tháng 1/2020. Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 trong tuần thứ tư của tháng 3/2020. Thực hiện ngày thi học sinh giỏi cấp quốc gia theo văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Bình Dương tựu trường ngày 5/8

UBND tỉnh Bình Dương ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau: Bậc mầm non tựu trường vào ngày 26/8; các bậc tiểu học và trung học tựu trường vào ngày 12/8, riêng học sinh lớp 12 trung học phổ thông tựu trường ngày 5/8; hệ GDTX tựu trường vào ngày 19/8, riêng học sinh lớp 12 là ngày 12/8. Toàn tỉnh khai giảng ngày 5/9.

Bạc Liêu tựu trường ngày 5/8

UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Ngày tựu trường: Các bậc mầm non và tiểu học tựu trường vào ngày 19/8/2019; các bậc THCS, THPT và hệ GDTX tựu trường vào ngày 5/8/2019. Khai giảng năm học vào ngày 5/9/2019.

Ngày bắt đầu và kết thúc các học kỳ:

- Giáo dục mầm non: bắt đầu từ ngày 26/8/2019 kết thúc chậm nhất là ngày 15/5/2020.

- Giáo dục phổ thông:

+ Đối với cấp học tiểu học: bắt đầu từ ngày 26/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 15/5/2020.

+ Đối với cấp học THCS và THPT: bắt đầu từ ngày 12/8/2019 và kết thúc chậm nhất là ngày 9/5/2020.

- Hệ GDTX: - Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020. - Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 31/5/2020.

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT hoàn thành trước ngày 31/7/2020, các lớp đầu cấp khác hoàn thành trước ngày 20/8/2020.

 

Trà Vinh tựu trường ngày 5/8

Ngày tựu trường với giáo dục mầm non là 26/8/2019, tiểu học là 12/8/2019, THCS và THPT là 5/8/2019; hệ GDTX tựu trường ngày 26/8/2019.

Toàn tỉnh Trà Vinh khai giảng vào 5/9/2019. Ngày bắt đầu năm học mới bậc giáo dục mầm non là 9/9/2019, giáo dục tiểu học là 19/8/2019, các bậc trung học là ngày 12/8/2019, hệ GDTX là từ 2/9/2019. Xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

Bà Rịa – Vũng Tàu tựu trường ngày 12/8

Đây là thời gian dự kiến cho các bậc mầm non và phổ thông, ngày 26/8/2019 cho hệ GDTX. Thời gian bắt đầu năm học mới của các bậc mầm non và phổ thông là ngày 19/8/2019, hệ GDTX là 3/9/2019. Toàn tỉnh khai giảng ngày 5/9/2019.

Bắc Ninh tựu trường ngày 12/8

Các bậc giáo dục mầm non, tiểu học, hệ GDTX tựu trường vào ngày 19/8, bậc giáo dục Trung học tựu trường vào ngày 12/8, thực học 19/8. Toàn tỉnh khai giảng vào ngày 5/9/2019, kết thúc năm học trước 31/5/2020. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 16/6/2020; xét công nhận tốt nghiệp THCS trước 15/6/2020; tuyển sinh vào THPT công lập xong trước 30/6/2020.

Ninh Thuận tựu trường ngày 12/8

Theo kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận, các bậc trung học tựu trường sớm nhất ngày 12/8/2019, bậc mầm non và tiểu học tựu trường ngày 19/8/2019, hệ GDTX tựu trường ngày 26/8/2019. Ngày bắt đầu năm học mới của học sinh mầm non và tiểu học từ ngày 26/8/2019, các bậc trung học từ ngày 19/8/2019, GDTX từ 3/9/2019. Toàn tỉnh khai giảng ngày 5/9/2019, kết thúc năm học trước ngày 31/5/2020.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 24/5/2020. 

(tiếp tục cập nhật...)

Khánh Hoà (tổng hợp)

"Tất cả vì học sinh thân yêu" sao lại để trẻ đội nắng trong lễ khai giảng?

"Tất cả vì học sinh thân yêu" sao lại để trẻ đội nắng trong lễ khai giảng?

 - Ngành Giáo dục có rất nhiều khẩu hiệu ai cũng nhớ, ví dụ “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhưng thực tế các em vẫn phải ngồi “đội nắng” trong ngày khai giảng.