Theo đó, UBND tỉnh quyết định sẽ kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2 đối với trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non; học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục theo các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Như vậy, ngoài Hà Nội còn đang cân nhắc diễn biến dịch bệnh để quyết định xem có tiếp tục cho học sinh đi học hay nghỉ trong tuần tới, 2 tỉnh, thành là Hải Phòng, Thái Bình vẫn duy trì lịch nghỉ đến hết ngày 23/2 và chưa có thông báo mới.

 

Hiện có 60 tỉnh, thành phố trên cả nước đã chính thức cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ để phòng dịch Covid-19; thời gian nghỉ đến hết tháng 2.

Thúy Nga

Thêm các tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2

Thêm các tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ đến hết tháng 2

 - Đồng Nai vừa tiếp tục thay đổi thời gian cho học sinh trở lại trường so với kế hoạch dự kiến.