Năm nay, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu, hiệu trưởng các trường trực tiếp xây dựng nội dung cuộc họp phụ huynh học sinh và triển khai đến giáo viên chủ nhiệm thực hiện đầy đủ theo nội dung thống nhất toàn trường.

Họp phụ huynh đầu năm ở TP.HCM được bàn những việc gì?
Một buổi họp phụ huynh ở TP.HCM

Theo đó, ngoài những nội dung về tổ chức hoạt động, nội dung chương trình dạy và học, các chế độ chính sách có liên quan đến học sinh, các trường tập trung trao đổi và thông báo đến phụ huynh những nội dung cụ thể như:

Giới thiệu Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường học đến cha mẹ học sinh.

Phối hợp trong việc quản lý giờ giấc học tập, vui chơi và sinh hoạt cá nhân, chú trọng đến thay đổi tâm sinh lý của học sinh để có định hướng và giải pháp phù hợp.

Tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống. 

 

Tăng cường quản lý và quan tâm, định hướng con em sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên internet, mạng xã hội nhất là trang bị các kỹ năng để học sinh ứng xử văn minh.

Tuyên truyền việc mua bảo hiểm y tế đảm bảo 100% học sinh đều có bảo hiểm y tế.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các trường vận động cha mẹ học sinh thực hiện đúng những quy định của Luật Trẻ em, Luật An toàn giao thông như không đậu xe dưới lòng lề đường, không giao phương tiện xe gắn máy cho con em khi chưa đủ tuổi sử dụng, tạo điều kiện cho con em tham gia phương tiện công cộng.

Đặc biệt sở yêu cầu các trường, phổ biến những quy định về công tác phòng dịch, đặc biệt là dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi học tập, rèn luyện tại trường.

Những dung cuộc họp phụ huynh phải được thể hiện bằng biên bản và có sự trao đổi thống nhất với phụ huynh học sinh.

Lê Huyền

Học phí trường công ở TP.HCM cao nhất 4 triệu/tháng

Học phí trường công ở TP.HCM cao nhất 4 triệu/tháng

Nếu theo học chương trình Tiếng Anh tích hợp, mỗi học sinh công lập ở TP.HCM phải đóng từ 2,3 triệu đến hơn 4 triệu đồng/tháng, bao gồm học phí chính quy.