Tại Nhật Bản, học sinh thường bắt đầu năm học vào tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Đa số các trường đều chia năm học thành 3 kỳ. Học kỳ I thường bắt đầu từ tháng 4-7, học kỳ II từ tháng 9-12, học kỳ III từ tháng 1-3. 

Giữa các học kỳ có kỳ nghỉ hè kéo dài khoảng 40 ngày, từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8; kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tuần từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 1 và kỳ nghỉ xuân kéo dài 2 tuần bắt đầu từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.

Học sinh trên thế giới có từ 2-4 kỳ nghỉ/ năm

Một bữa ăn trưa của học sinh Nhật Bản

Ở Úc, một năm học lại có 4 học kỳ với 4 kỳ nghỉ. Mỗi kỳ thường kéo dài từ 9-11 tuần. Những ngày nghỉ ở Úc cũng thường thay đổi theo từng bang và vùng lãnh thổ. Năm học mới tại đây thường bắt đầu từ cuối tháng 1 và kéo dài đến giữa tháng 12. Vì Úc ở Nam bán cầu nên mùa hè ngược với các nước ở Bắc bán cầu. 

Kỳ nghỉ hè của học sinh Úc là quãng thời gian dài nhất, kéo dài từ giữa tháng 12 đến cuối tháng 1 năm sau. Kỳ nghỉ thu kéo dài nửa tháng vào tháng 4; kỳ nghỉ đông cũng kéo dài nửa tháng vào khoảng tháng 7; kỳ nghỉ xuân kéo dài nửa tháng khoảng tháng 9-10.

Năm học ở Hàn Quốc thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 2 năm sau và được chia thành 2 học kỳ. Học kỳ I từ tháng 3 đến tháng 7 và học kỳ II từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau.

 

Kỳ nghỉ hè tại Hàn Quốc sẽ kéo dài khoảng 2 tháng là tháng 7 và tháng 8. Tiếp đó là kỳ nghỉ đông kéo dài đến tháng 2. Nguyên nhân vì từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, Hàn Quốc chìm trong giá lạnh, có tuyết rơi và nhiệt độ thường xuyên ở mức âm, dao động khoảng 1 độ đến âm 10 độ. 

Chính vì mùa đông lạnh giá, cộng với việc tuyết rơi dày, cản trở giao thông nên Hàn Quốc cho học sinh nghỉ tại nhà và khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài để đảm bảo sức khỏe. 

Thường sau khi khai giảng vào đầu tháng 3, học sinh còn có một kỳ nghỉ ngắn khoảng 1 tuần trước khi bắt đầu năm học mới.

Nền giáo dục Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Trong đó, một năm học tại đây thường kéo dài từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 7 năm sau. Học sinh sẽ có 2 kỳ nghỉ trong năm là kỳ nghỉ hè vào tháng 7-8 (học sinh thường dành kỳ nghỉ hè ở các lớp học hè và chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh) và kỳ nghỉ đông vào tháng 1-2.

Năm học của Pháp - một quốc gia ở Bắc bán cầu trải dài từ tháng 8 đến tháng 6 năm sau, được chia thành 4 học kỳ kéo dài 7 tuần. Pháp cũng có các kỳ nghỉ kéo dài khoảng 2 tuần ở giữa các kỳ học. Trong đó, kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới kéo dài 2 tuần; kỳ nghỉ đông kéo dài 2 tuần bắt đầu từ giữa tháng 2, kỳ nghỉ xuân kéo dài 2 tuần bắt đầu từ giữa tháng 4 và kỳ nghỉ hè 2-3 tháng bắt đầu từ tháng 6.

Năm học ở Singapore được chia làm 2 học kỳ, kỳ I từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 5 và kỳ 2 từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 11.

Trường Giang

Có thể nghỉ học hết tháng 3, tổ chức 4 kỳ nghỉ trong năm học?

Có thể nghỉ học hết tháng 3, tổ chức 4 kỳ nghỉ trong năm học?

- Cùng với các quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần phòng dịch bệnh virus Covid-19, lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM còn có thêm những đề xuất khác: Nghỉ học hết tháng 3, hoặc tổ chức 4 kỳ nghỉ trong một năm học.