Sở GD-ĐT TP.HCM vừa điều chỉnh lịch giảng dạy chương trình Tiếng Anh tích hợp từ ngày 7/9 đến ngày 20/11.

Theo đó, trong thời gian 11 tuần, tại các trường tiểu học và THCS đang triển khai chương trình sẽ dạy 88 tiết, trung bình mỗi tuần 8 tiết. Trong đó, 70 tiết học sinh sẽ học với giáo viên nước ngoài, 18 tiết học sinh với giáo viên Việt Nam.

Sở yêu cầu miễn phí thời lượng học với giáo viên Việt Nam, chỉ thu học phí 70 tiết mà học sinh học với giáo viên người nước ngoài.

Cụ thể, mức học phí đối với khối lớp 5 là 7,4 triệu đồng (tương đương khoảng gần 106.000 đồng/tiết). Mức học phí các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 8,1 triệu đồng (tương đương khoảng gần 116.000 đồng/tiết).

TP.HCM thu học phí chương trình Tiếng Anh tích hợp cao nhất gần 116.000 đồng/tiết
Học sinh TP.HCM được miễn học phí 18 tiết chương trình tiếng Anh tích hợp do giáo viên Việt Nam dạy

Trước đó, đề án dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (gọi là Tiếng Anh tích hợp) được thực hiện theo Quyết định 5695 ban hành năm 2014 của UBND TP.HCM.

 

Theo đó, mức thu được quy định như sau: Nếu trường trong giai đoạn sử dụng 100% giáo viên nước ngoài thì phương án 1, học phí là 3,1 - 3,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 6 tiết/tuần với 100% giáo viên nước ngoài.

Phương án 2, học phí 4 triệu đồng/tháng cho thời lượng 8 tiết/tuần với 100% giáo viên nước ngoài.

Phương án 3, học phí 2,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 6 tiết/tuần với 50% giáo viên nước ngoài và 50% giáo viên người Việt Nam (lộ trình sẽ được thực hiện sau khi tập huấn cho các giáo viên Việt Nam).

Phương án 4, học phí 3,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 8 tiết/tuần với 50% giáo viên nước ngoài và 50% giáo viên người Việt Nam (lộ trình sẽ được thực hiện sau khi tập huấn cho các giáo viên Việt Nam).

Lê Huyền

Học phí trường công ở TP.HCM cao nhất 4 triệu/tháng

Học phí trường công ở TP.HCM cao nhất 4 triệu/tháng

Nếu theo học chương trình Tiếng Anh tích hợp, mỗi học sinh công lập ở TP.HCM phải đóng từ 2,3 triệu đến hơn 4 triệu đồng/tháng, bao gồm học phí chính quy.