- UBND huyện An Lão (Hải Phòng) vừa có văn bản yêu cầu Trường Tiểu học Tân Dân trả lại số tiền 738 triệu đồng thu sai quy định cho phụ huynh.

UBND Huyện An Lão cho biết đây là số tiền Trường tiểu học Tân Dân đã thu trái quy định trong hai năm học 2015-2016 và 2016-2017.

lạm thu,lạm thu đầu năm học
Trường Tiểu học Tân Dân 

Văn bản của UBND huyện An Lão nêu rõ số tiền lạm thu, thu trái quy định trong hai năm học là hơn 738 triệu đồng. Trong đó, trường đã thu tiền học thêm là hơn 562 triệu đồng, thu tiền sinh hoạt hè, học hè hơn 120 triệu đồng, thu tiền kỹ năng sống quá mức hơn 55 triệu đồng.

 

Do vậy, huyện An Lão yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả số tiền này cho phụ huynh trước ngày 15/11. UBND xã Tân Dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc trường thực hiện việc hoàn trả.

Đối với Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tân Dân và các cá nhân liên quan, sau khi khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh, UBND huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

UBND huyện yêu cầu Phòng GD-ĐT tăng cường công tác quản lý chuyên môn, có biện pháp ngăn chặn kịp thời những trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm trái quy định.

Trước đó, nhiều phụ huynh học sinh Trường Tiểu học xã Tân Dân đã có ý kiến về việc nhà trường tổ chức học thêm, dạy thêm trái quy định, có những khoản thu không đúng mức.

Nguyễn Thu Hằng