- Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng của các quận, huyện, thị xã để học sinh, phụ huynh và nhân dân phản ánh các hiện tượng thu chi không đúng quy định năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn.

Phát hiện lạm thu đầu năm học, phụ huynh và học sinh có thể phản ánh tới các số điện thoại sau:

Hà Nội công bố đường dây nóng về lạm thu

 
Hà Nội công bố đường dây nóng về lạm thu
Nguồn: Sở GD-ĐT Hà Nội.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng lưu ý học sinh, phụ huynh, để phản ánh thông tin về các hiện tượng thu chi không đúng quy định tại các trường thuộc địa bàn quận, huyện, thị xã nào thì báo trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của quận, huyện, thị xã đó.

Ngoài ra, số điện thoại đường dây nóng của Sở GD-ĐT Hà Nội là 0902139764.

Thanh Hùng