Ông bố đặt ra những câu hỏi rất đơn giản về bảng cửu chương và cách đánh vần cho cậu con trai tự kỷ. 

Trò chơi của hai bố con diễn ra rất vui vẻ. Mặc dù cậu con trả lời sai nhiều lần song người bố liên tục khuyến khích và khen ngợi con trai. Cuộc hội thoại ngắn của hai bố con khiến người xem xúc động về sự kiên nhẫn và tinh thần lạc quan của người bố. 

 

Nguyễn Thảo