Theo chỉ đạo của ông Hiếu, lãnh đạo các cơ sở giáo dục phân công tổ trưởng, tổ phó chuyên môn theo thông tư 32 của Bộ GD-ĐT để các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ lựa chọn, đề xuất sách giáo khoa.

Đối với các bộ môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên (Lý – Hóa – Sinh),  Lịch sử và Địa lý, tổ trưởng điều hành cho toàn thể giáo viên trong tổ đọc, thảo luận và bỏ phiếu kín để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

TP.HCM: Giáo viên bỏ phiếu kín để chọn SGK lớp 6

Nếu các cơ sở giáo dục có tổ chuyên môn riêng biệt theo từng môn học, lãnh đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn giáo viên đọc, nghiên cứu các sách giáo khoa. Sau đó, phân công một tổ trưởng phụ trách môn Khoa học tự nhiên và một tổ trưởng phụ trách môn Lịch sử và Địa lý tổ chức chung một buổi thảo luận và bỏ phiếu kín để đề xuất lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình đã được hướng dẫn.

Đối với môn Hoạt động trải nghiệm, lãnh đạo đơn vị phân công 1 lãnh đạo phụ trách điều hành cho toàn thể giáo viên trong đơn vị nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất lựa chọn sách giáo khoa như một tổ chuyên môn.

 

Tất cả giáo viên trong cơ sở giáo dục đều phải thực hiện nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu đề xuất lựa chọn bộ sách giáo khoa tại tổ chuyên môn, không chỉ dành cho giáo viên dự kiến dạy học lớp 6 năm học 2021 – 2022. 

Những cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường thực hiện một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa và báo cáo về Phòng GD-ĐT tại cơ sở chính.

Sau đó Phòng GD-ĐT tổng hợp kết quả, kiểm tra hồ sơ đề xuất của các đơn vị, thực hiện lưu trữ theo đúng qui định và gửi bảng tổng hợp của phòng về Sở trước ngày 12/3.

Minh Anh

Giáo viên được nghiên cứu online bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Giáo viên được nghiên cứu online bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay, bản mẫu sách giáo khoa định dạng PDF lớp 2, lớp 6 đã được đưa lên website của các nhà xuất bản và giáo viên đã được cấp tài khoản để nghiên cứu tìm hiểu.