Bài toán đơn giản được người đàn ông thách đố đồng nghiệp của mình.

Đề bài như sau: Năm tôi 6 tuổi thì em gái tôi bằng nửa tuổi tôi. Hỏi năm tôi 70 tuổi thì em gái tôi bao nhiêu tuổi?

 

Chàng trai ngay lập tức suy luận, tuổi của em gái bằng một nửa tuổi anh. Vì thế năm người anh 70 tuổi thì em gái 35 tuổi. Câu trả lời khiến các đồng nghiệp của anh ta cười không ngớt. Mặc dù đã đọc đi đọc lại câu hỏi đến vài lần nhưng chàng thanh niên vẫn cương quyết đáp án là 35. 

  • Nguyễn Thảo