Câu đố tìm xe dưới đây sẽ khiến người giải "nhức óc". Tuy nhiên, nếu kiên nhẫn phân tích kỹ càng, câu trả lời sẽ nằm trong tầm tay bạn.

Đề bài đưa ra là: "Chiếc xe nằm trong chiếc hộp nào?". Trong khi dữ kiện đưa ra là 3 lời khẳng định: 1. Ở trong hộp này, 2. Không trong hộp này, 3. Không trong hộp 1. Và chỉ có 1 lời khẳng định trong số 3 khẳng định trên là đúng. 

 
Câu đố tìm xe thách thức IQ người giải

Độc giả có thể đưa câu trả lời ở phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo (sưu tầm)