Bài toán đếm hình tam giác là một bài toán đếm hình cơ bản dành cho lớp 2, lớp 3.

Theo dõi bài toán đăng tải trên VietNamNet, thầy giáo Tùng Sơn gửi tới tòa soạn bài viết chia sẻ với mục đích giúp các bậc phụ huynh biết cách đếm và có cách dạy con em mình những bài toán tương tự.

Thầy giáo tiểu học bày cách tính bài toán đang thu hút ngàn lượt suy đoán

Làm quen cách đếm tam giác đơn (con), tam giác đôi, tam giác ba và tam giác to

Để nâng cao và phát triển tư duy toán cho học sinh, ngay từ lớp 1, chúng ta đã cho các em làm quen với các bài toán đếm hình đơn giản bằng các cách hiểu nôm na hợp suy nghĩ của con trẻ là:

- Tam giác đơn: hình tam giác bé nhất được chia ra từ tam giác ban đầu, có thể gọi nôm na là tam giác con.

- Tam giác đôi: Hình tam giác chứa 2 hình tam giác con.

- Tam giác ba: Hình tam giác chứa ba hình tam giác con.

- Tam giác tư: Hình tam giác chứa 4 hình tam giác con.

…………………………………………..

- Tam giác to: Hình tam giác lớn nhất chứa tất cả các hình còn lại.

Với cách gọi dễ hiểu như vậy, các bé đếm hình không thể sót.

Cụ thể như ví dụ sau:

Thầy giáo tiểu học bày cách tính bài toán đang thu hút ngàn lượt suy đoán

Vận dụng để đếm hình trong bài toán đang tranh cãi

 

Cách 1:Ta đếm ở từng phần theo quy tắc trên như sau

Thầy giáo tiểu học bày cách tính bài toán đang thu hút ngàn lượt suy đoán

Thầy giáo tiểu học bày cách tính bài toán đang thu hút ngàn lượt suy đoán

Như vậy, tổng số hình tam giác đếm được là: 6 + 6 + 3 + 1 + 3 = 19 (hình tam giác)

Cách 2:Đếm tất cả các hình trong hình đã cho, trừ đi số hình không phải là tam giác.

Thầy giáo tiểu học bày cách tính bài toán đang thu hút ngàn lượt suy đoán

- Mỗi hình AMN, MNB, BNC, ABC chứa 6 hình, cộng lại được 24 hình.

- Thêm 2 hình ANB và BMNC nữa

Ta có tất cả 26 hình.

- Hình MNB có 3 hình không phải tam giác.

- Hình BCN có 3 hình không phải tam giác.

- Hình BMNC không phải tam giác.

Cộng lại được 7 hình không phải tam giác.

Vậy, hình đã cho có số tam giác là:  26 – 7 = 19 (hình tam giác)

Tùng Sơn

Độc giả chỉnh lại kết quả bài toán tam giác của thầy giáo tiểu học

Độc giả chỉnh lại kết quả bài toán tam giác của thầy giáo tiểu học

Sau khi thầy giáo tiểu học Tùng Sơn bày cách tính bài toán đếm số tam giác,  một trường trung cấp nghề đã gửi kết quả khác.