Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thỏa thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục.

Theo đó, mức thu tổ chức phục vụ và quản lý bán trú bậc mầm non không quá 400.000 đồng/tháng, bậc tiểu học đến THPT không quá 250.000 đồng/tháng.

Thu thiết bị và vật dụng tổ chức bán trú ở mầm non không quá 450.000 đồng/năm, bậc tiểu học đến THPT không quá 200.000 đồng/năm.

Tiền dạy học hai buổi bậc tiểu học đến THPT từ 150.000-300.000 đồng.

Cụ thể mức thu như sau:

 
TP.HCM công khai các khoản thu thỏa thuận giữa trường học với phụ huynh

Khoản thu của các trường có chương trình tiên tiến hội nhập và các đơn vị tự chủ (không bao gồm các khoản thu hộ, chi hộ, thu thỏa thuận như chương trình Tiếng Anh tích hợp, tổ chức phục vụ bán trú…) cụ thể như sau: Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3), Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10); Trường THPT Nguyễn Hiền (Quận 11) là 1,5 triệu đồng/tháng.

Riêng Trường mầm non Nam Sài Gòn và Trường THPT Nam Sài Gòn (Quận 7) tiếp tục thực hiện theo mức thu từ năm 2002. Theo đó, bậc nhà trẻ, mẫu giáo và tiểu học là 400.000 đồng/tháng; THCS và THPT là 600.000 đồng/tháng.

Lê Huyền

Học phí trường công ở TP.HCM cao nhất 4 triệu/tháng

Học phí trường công ở TP.HCM cao nhất 4 triệu/tháng

Nếu theo học chương trình Tiếng Anh tích hợp, mỗi học sinh công lập ở TP.HCM phải đóng từ 2,3 triệu đến hơn 4 triệu đồng/tháng, bao gồm học phí chính quy.