Một bài toán, được cho là toán lớp 3, với lời thách thức "95% người trả lời sai" đang thu hút hàng nghìn người tham gia tính toán.

Câu trả lời của bạn là bao nhiêu?

 
Bài toán lớp 3 được cho là '95% trả lời sai'

Phương Chi (st)