Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cho biết, thời gian quan tỉnh đã tích cực thực hiện tốt công tác kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh.

“Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên thế giới và một số địa phương trong nước diễn biến phức tạp, số ca nhiễm liên tục tăng.

An Giang bất ngờ cho học sinh THPT nghỉ học
Công văn của Sở GD-ĐT An Giang cho học sinh THPT nghỉ học từ ngày 18/3 đến hết ngày 22/3

Được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, để đảm bảo an toàn sức khoẻ cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh và sự an tâm của cha mẹ học sinh. Sở thông báo cho học sinh THPT, học viên hệ giáo dục thường xuyên tạm nghỉ học từ ngày 18/3 đến hết ngày 22/3”, công văn nêu.

Sở GD-ĐT tỉnh An Giang cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiệm quy trình phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn trường học theo hướng dẫn của ngành y tế và các văn bản có liên quan. Cũng như tăng cường hướng dẫn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức qua mạng Internet trong thời gian nghỉ học.

 

Hôm 13/3, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang có công văn thông báo kéo dài thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 đối với học sinh mầm non, tiểu học, THCS đến khi có thông báo mới.

Các hoạt động giáo dục ngoại khoá, hoạt động dạy thêm, học thêm, hoạt động dạy ngoại ngữ -tin học ngoài trường tiếp tục nghỉ.

Còn đối với học sinh THPT và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại từ ngày 2/3, nhưng đến nay Sở GD-ĐT tỉnh có thông báo cho nghỉ. 

Kiên Giang có công văn hoả tốc cho toàn bộ học sinh Phú Quốc nghỉ học

Kiên Giang có công văn hoả tốc cho toàn bộ học sinh Phú Quốc nghỉ học

Sau khi xác định bệnh nhân thứ 54 mắc Covid-19 từng đến và lưu trú tại Phú Quốc, hôm nay UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản hoả tốc cho toàn bộ học sinh, sinh viên đảo ngọc nghỉ học.

Thiện Chí