Sự kiên nhẫn của cha mẹ là yếu tố tiên quyết trong quá trình dạy con. Dạy con cũng là cách để cha mẹ hoàn thiện mình theo những hướng tích cực. Trong quá trình ấy, có 14 điều cha mẹ luôn phải khắc ghi.

 

Thúy Nga

Khi con phạm lỗi, thay vì đánh mắng hãy hỏi 8 câu này

Khi con phạm lỗi, thay vì đánh mắng hãy hỏi 8 câu này

Nhiều cha mẹ thường la mắng, quát tháo trong những tình huống trẻ mắc lỗi. Tuy nhiên đó không phải là cách cư xử đúng đắn giúp trẻ rút ra bài học từ những sai lầm của mình.