Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, chương trình tiếng Anh tích hợp được triển khai theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” do UBND TPHCM phê duyệt từ năm 2014.

Chương trình được tiến hành dạy song hành với chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD-ĐT. Những nội dung trùng lắp giữa chương trình phổ thông hiện hành và chương trình tiếng Anh tích hợp (chủ yếu ở các môn Toán và Khoa học) sẽ được dạy bằng tiếng Anh.

Do vậy, ông Hiếu cho rằng đề nghị của phụ huynh về việc tạm dừng chương trình, khi nào học sinh đến trường học trực tiếp mới tiếp tục giảng dạy là không phù hợp.

Sở GD-ĐT TP.HCM: Tạm dừng chương trình tiếng Anh tích hợp là không phù hợp
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh, phụ huynh nếu không muốn tiếp tục tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp có thể làm đơn xin chuyển qua chương trình phổ thông Việt Nam. Các đơn vị có thể sắp xếp chuyển lớp theo nhu cầu, nguyện vọng nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định về tổ chức lớp học chương trình tiếng Anh tích hợp.

Quy định sĩ số tối đa với lớp học chương trình tiếng Anh tích hợp là 35 học sinh/lớp. Nếu phụ huynh rút thì sĩ số sẽ giảm nhưng trong giới hạn từ 25-35 học sinh/lớp, chương trình vẫn triển khai bình thường. Nếu sĩ số lớp học giảm xuống dưới 20 học sinh, phía EMG phải báo cáo về Sở để làm việc với các bên liên quan, tìm giải pháp tháo gỡ như tiếp tục duy trì lớp hay ghép lớp...

Đề án dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam (gọi là tiếng Anh tích hợp) được thực hiện theo Quyết định 5695 ban hành năm 2014 của UBND TP.HCM.

 

Theo đó, mức thu được quy định như sau:

Phương án 1: Học phí là 3,1 - 3,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 6 tiết/tuần với 100% giáo viên nước ngoài.

Phương án 2: Học phí 4 triệu đồng/tháng cho thời lượng 8 tiết/tuần với 100% giáo viên nước ngoài.

Phương án 3: Học phí 2,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 6 tiết/tuần với 50% giáo viên nước ngoài và 50% giáo viên người Việt Nam (lộ trình sẽ được thực hiện sau khi tập huấn cho các giáo viên Việt Nam).

Phương án 4: Học phí 3,2 triệu đồng/tháng cho thời lượng 8 tiết/tuần với 50% giáo viên nước ngoài và 50% giáo viên người Việt Nam (lộ trình sẽ được thực hiện sau khi tập huấn cho các giáo viên Việt Nam).

Cách đây mấy ngày, Sở GD-ĐT đã có chỉ đạo đối với các khoản thu thực hiện đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam", đây là khoản thu theo nhu cầu của phụ huynh học sinh đã đăng ký và bảo đảm chi phí cho chương trình (bao gồm các chi phí liên quan đến giáo viên nước ngoài), nên trong thời gian học trực tuyến, mức thu này có thể điều chỉnh phù hợp nếu có thay đổi về thời lượng, các nội dung đã cam kết và được tổ chức thu theo định kỳ, có thể thu theo quý, học kỳ hoặc cho cả năm học.

Minh Anh (tổng hợp)

Phụ huynh bức xúc học phí tiếng Anh tích hợp, nhà cung cấp nói gì?

Phụ huynh bức xúc học phí tiếng Anh tích hợp, nhà cung cấp nói gì?

Học phí đợt 1 (thu 3 tháng) chương trình tiếng Anh tích hợp được điều chỉnh từ 10,8 triệu đồng xuống 8,1 triệu đồng là do mức thu này chỉ tính trên 6 tiết giáo viên nước ngoài dạy.