Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện chương trình bao gồm nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ GD-ĐT, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý về ngân sách nhà nước; nguồn tài trợ, hỗ trợ, huy động hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Dự thảo cũng quy định các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ cụ thể như thúc đẩy công bố công trình Toán học chất lượng cao, trong đó có chi giải thưởng cho các nghiên cứu xuất sắc về Toán học để nâng cao chất lượng công bố; hỗ trợ giảng viên, giáo viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học; duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu, hướng nghiên cứu mạnh, trong đó chi trả tiền công đối với các nhóm nghiên cứu mạnh tối đa không quá 40 triệu đồng/tháng/người.

Dự chi cho thành viên nhóm nghiên cứu mạnh về Toán tới 40 triệu đồng/tháng

Học sinh tham gia trải nghiệm ứng dụng thú vị của Toán học.

Ngoài ra, còn có nội dung chi thực hiện nhiệm vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông môn Toán, đào tạo tài năng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Toán, trong đó có chi đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên học viên sư phạm ngành Toán, giáo viên môn Toán cốt cán, giáo viên THPT chuyên Toán; tổ chức các khóa bồi dưỡng dành cho học sinh, sinh viên về các chủ đề thời sự trong Toán hiện đại nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng Toán học.

 

Đối với các học viên là học sinh, sinh viên ngoại tỉnh được tuyển chọn tham gia các lớp đào tạo nhân tài Toán học theo quyết định của Bộ GD-ĐT sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại, phòng nghỉ và phụ cấp lưu trú theo quy định.

Ngoài ra còn có chi học bổng khuyến khích để thu hút và nâng cao chất lượng đối với sinh viên ngành Toán, chi xây dựng, cập nhật, chuẩn hóa các chương trình đào tạo trình độ đại học, sau đại học các khoa học về Toán cũng như khối kiến thức Toán học trong các chuyên ngành, lĩnh vực khác.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất các nội dung chi khác như đối với nhiệm vụ truyền thông phổ biến, quảng bá tri thức Toán học; thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Toán học, chú trọng phát triển một số lĩnh vực có nhu cầu cao trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay nhiệm vụ xây dựng và phát triển hệ tri thức các khoa học về Toán trong hệ tri thức Việt số hóa; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo Toán học.

Xem toàn văn dự thảo và góp ý TẠI ĐÂY.

Thúy Nga

Toán học Việt Nam trong top 40 thế giới

Toán học Việt Nam trong top 40 thế giới

Toán học Việt Nam được xác định ở vị trí trong khoảng 35-40 trên thế giới và đứng đầu trong khối ASEAN (chỉ xét đến tiêu chí số lượng công bố quốc tế).