Hiện tại, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đang triển khai 15 chương trình liên kết đào tạo quốc tế ở tất cả các bậc đào tạo đại học, thạc sỹ và tiến sỹ. Ở bậc đại học, trường liên kết đào tạo cùng 7 đối tác nước ngoài với 9 chương trình.

Cụ thể là chương trình Cử nhân Kế toán và Kế toán – Tài chính liên kết với Đại học Cardiff Metropolitan, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Cardiff Metropolitan cấp.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế và Cử nhân Ngân hàng Tài chính liên kết với Đại học West of England, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học West of England cấp.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Cử nhân Quản trị sự kiện liên kết với Đại học Sunderland, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Sunderland cấp.

Chương trình Cử nhân Kinh tế học và Tài chính (1+2) liên kết với Đại học Lincoln, Anh (1 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Anh). Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Lincoln cấp.

Chương trình Cử nhân Kinh doanh và Marketing liên kết với Đại học Coventry, Anh. Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Coventry cấp.

Chương trình Cử nhân công nghệ tài chính (Fintech 2+2) liên kết với Đại học Á Châu, Đài Loan (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Đài Loan). Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Á Châu cấp.

Chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh (2+2) liên kết với Đại học Dongseo, Hàn Quốc (2 năm tại Việt Nam và 2 năm tại Hàn Quốc). Sinh viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Dongseo cấp.

Ở bậc sau đai học, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân liên kết đào tạo cùng 6 đối tác nước ngoài với 6 chương trình.

 

Cụ thể là chương trình Cử nhân, Thạc sĩ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính liên kết với Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Pháp. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp.

Chương trình Thạc sĩ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế liên kết với Đại học Quản trị Paris, Pháp. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Quản trị Paris cấp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Andrews, Hoa Kỳ. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Andrews cấp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Thông tin chuyên ngành Quản trị Công nghệ, Đổi mới sáng tại và Khởi nghiệp liên kết với Đại học Koblenz-Landau, Đức. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Koblenz-Landau cấp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp liên kết với Đại học Quebec tại Montreal, Canada. Học viên hoàn thành chương trình được nhận bằng do Đại học Quebec tại Montreal cấp.

Chương trình Tiến sĩ Kinh doanh và Quản lý liên kết với Đại học Huddersfield, Anh.

Việc tiếp nhận sẽ dựa trên kết quả học tập, số tín chỉ du học sinh đã tích lũy trong thời gian học ở nước ngoài để xem xét miễn giảm hoặc học bổ sung tín chỉ, học phần cho người học theo các quy định hiện hành.

Trước đó, Bộ GD - ĐT đã có công văn đề nghị các trường đại học trong cả nước tiếp nhận du học sinh Việt Nam trở về tránh dịch và có nguyện vọng theo học các chương trình liên kết quốc tế.

Trường Giang

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tiếp nhận du học sinh trở về do Covid-19

Bộ GD-ĐT đề nghị các trường tiếp nhận du học sinh trở về do Covid-19

Ngày 15/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đã ký công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc tiếp nhận du học sinh Việt Nam và sinh viên quốc tế không tiếp tục học tập ở nước ngoài do dịch Covid-19.