- Một số trường đại học của New Zealand vừa đưa ra những suất học bổng hấp dẫn trị giá lên tới 20.000 NZD/ năm cho năm học tiếp theo với các khóa học cử nhân và thạc sĩ.

 
Học bổng cử nhân, thạc sĩ của các trường đại học New Zealand
Học bổng cử nhân, thạc sĩ của các trường đại học New Zealand

Thông tin chi tiết về học bổng mời độc giả tham khảo trên website của mỗi trường.

  • Nguyễn Thảo