Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Bản đồ thể hiện các ngành nghề có trên 5000 việc làm ở các tiểu bang của Mỹ (năm 2013), bị suy giảm nhanh nhất trong 5 năm (2013 - 2018).

Dưới đây là thống kê các ngành nghề có tỉ lệ việc làm giảm nhiều nhất tại các bang. Dữ liệu được thống kê từ tháng 5/2013 đến tháng 5/2018, trong đó giáo viên và thư ký là những ngành nghề bị suy giảm việc làm ở nhiều tiểu bang nhất.

- Giáo viên tạm thời (thay thế khi không có giáo viên chính thức): Arizona (giảm 74%, từ 11.880 xuống còn 3.030), Georgia (giảm 61%, từ 26.960 xuống còn 10.390), Oregon (giảm 60%, từ 12.770 xuống còn 5.090), Utah (giảm 56%, từ 11.550 xuống còn 5.030)

- Giáo viên tiểu học: Maine (giảm 22%, từ 6.880 xuống còn 5.390), New Hampshire (giảm 16%, từ 6.670 xuống còn 5.620)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Giáo viên tạm thời đang nằm trong nhóm ngành giảm thiểu nhanh chóng.

- Giáo viên hệ giáo dục đặc biệt (dạy trẻ khuyết thiếu về tư duy hoặc thể chất): Maryland (giảm 51%, từ 6.690 xuống còn 3.280)

- Trợ lý của giáo sư giảng dạy tại trường đại học (nghiên cứu sinh): Illinois (giảm 72%, từ 10.920 xuống còn 3.070)

- Trợ lý của giáo viên: Vermont (giảm 13%, từ 5.570 xuống còn 4.820)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Thư ký và trợ lý hành chính giảm nhanh nhất ở nhiều tiểu bang.

- Thư ký và trợ lý hành chính: Quận Columbia (giảm 40%, từ 9.340 xuống còn 5.600), Idaho (giảm 5%, từ 10.240 xuống còn 9.760), Indiana (giảm 46%, từ 12.130 xuống còn 6.540), Montana (giản 44%, từ 10.440 xuống còn 5.840), Nam Carolina (giảm 32%, từ 5.840 xuống còn 3.990), Tennessee (giảm 60%, từ 14.740 xuống còn 5.870)

- Thư ký văn phòng: Hawaii (giảm 28%, từ 14.440 xuống còn 10.440), Tây Virginia (giảm 33%, từ 28.340 xuống còn 19.110)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Tiếp thị, bán hàng qua điện thoại cũng giảm ở nhiều tiểu bang.

- Tiếp thị, bán hàng qua điện thoại: Colorado (giảm 42%, từ 7.500 xuống còn 4.370), New Jersey (giảm 70%, từ 11.330 xuống còn 3.370), Bắc Carolina  (giảm 57%, từ 5.020 xuống còn 2.170), Washington (giảm 81%, từ 5.390 xuống còn 1.050)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Số lượng việc làm nghề kỹ sư dầu khí giảm tới 61% trong vòng 5 năm tại Louisiana.

- Kỹ sư dầu khí: Louisiana (giảm 61%, từ 5.520 xuống còn 2.180)

- Kỹ sư phần cứng máy tính: Texas (giảm 76%, từ 8.890 xuống còn 2.170)

- Kỹ sư vận hành máy móc: Wyoming (giảm 28%, từ 5.850 xuống còn 4.240)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Tại California, nghề đánh máy và xử lý văn bản giảm nhanh nhất.

- Nhân viên đánh máy và xử lý văn bản: California (giảm 69%, từ 25.310 xuống còn 7.790)

- Đầu bếp quán ăn nhanh: Arkansas (giảm 63%, từ 10.660 xuống còn 3.950), Nebraska (giảm 55%, từ 5.800 xuống còn 2.630), New Mexico (giảm 55%, từ 5.100 xuống còn 2.280)

- Phục vụ quán ăn: Mississippi (giảm 68%, từ 5.960 xuống còn 1.910), Pennsylvania (giảm 73%, từ 7.810 xuống còn 2.130), Alaska (giảm 49%, từ 5.040 xuống còn 2.550)

- Phụ tá công nhân: Kentucky (giảm 53%, từ 11.910 xuống còn 5.650), Oklahoma (giảm 56%, từ 6.740 xuống còn 2.940)

 

- Đại lý bán hàng: Connecticut (giảm 52%, từ 6.040 xuống còn 2.870)

- Thu thập hóa đơn, tài khoản: Alabama (giảm 54%, từ 6.260 xuống còn 2.850)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Việc làm của nông dân cũng giảm tới 50% tại Florida.

- Làm nông: Florida (giảm 50%, từ 21.340 xuống còn 10.670)

- Lao động tay chân: Delaware (giảm 29%, từ 6.970 xuống còn 4.960)

- Nhân viên đóng gói sản phẩm: Iowa (giảm 69%, từ 12.400 xuống còn 3.970)

- Trợ lý sức khỏe tại nhà: Kansas (giảm 65%, từ 6.700 xuống còn 2.320)

- Kỹ thuật viên điều trị tâm thần: Massachusetts (giảm 73%, từ 7.250 xuống còn 1.930)

- Giám đốc điều hành: Michigan (giảm 75%, từ 10.430 xuống còn 2.620)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Giết mổ và đóng gói thực phẩm giảm 49% ở Minnesota.

- Giết mổ và đóng gói thực phẩm: Minnesota (giảm 49%, từ 8.190 xuống còn 4.140)

- Xử lý, phân tích đơn hàng: Missouri (giảm 47%, từ 5.250 xuống còn 2.800)

- Giao hàng: Nevada (giảm 26%, từ 8.130 xuống còn 5.990)

- Đại lý bất động sản: New York (giảm 60%, từ 12.170 xuống còn 4.870)

- Vận hành sản xuất theo dây chuyền: Ohio (giảm 55%, từ 5.170 xuống còn 2.310), Wisconsin (giảm 61%, từ 5.080 xuống còn 1.960)

- Giám sát viên hành chính văn phòng: Rhode Island (giảm 15%, từ 5.600 xuống còn 4.770)

Giáo viên, thư ký là những ngành bị suy giảm việc làm nhiều nhất ở Mỹ
Tại Bắc Dakota, ngành kế toán có số lượng việc làm giảng nhanh nhất.

- Kế toán: Bắc Dakota (giảm 36%, từ 8.100 xuống còn 5.150)

- Kiểm kê, gắn bảng giá hàng hóa: Nam Dakota (giảm 13%, từ 6.250 xuống còn 5.440)

- Nhập dữ liệu lên máy tính: Virginia (giảm 38%, từ 5.020 xuống còn 3.120)

Khánh Hòa(Theo Business Insider)

9 nguyên tắc nuôi dạy 12 con trưởng thành của 1 gia đình Mỹ

9 nguyên tắc nuôi dạy 12 con trưởng thành của 1 gia đình Mỹ

Francis L. Thompson là một kỹ sư tại Northrop Grumman Corp (Mỹ). Trong vòng 15 năm rưỡi, vợ của ông đã sinh cho ông 12 người con. Cả 12 người đều học đại học mà không được cha mẹ cấp học phí.