Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải năm 2020 các ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 2020 cao nhất 25,4
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 2020 cao nhất 25,4
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 2020 cao nhất 25,4
 
Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM 2020 cao nhất 25,4
 Điểm chuẩn Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM năm 2020

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM quy định, điểm chuẩn chung cho tất cả các tổ hợp môn có xét tuyển.

Lê Huyền

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020

Thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2020

Thông tin tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng năm 2020 Báo VietNamNet cập nhật đầy đủ tin tức về các phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phương án xét tuyển của các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2020

Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2020 theo phương thức xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT khá cao.