- Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm có thể trúng tuyển đối với các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường.

 THÍ SINH XEM THÔNG TIN TẠI ĐÂY

Từ bảng thống kê kết quả tuyển sinh theo ngành đợt 1 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, cho thấy ngành Kinh tế (D310101) của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, ngành Thống kê kinh tế (D110105) mới có 42 thí sinh trúng tuyển tạm thời/120 chỉ tiêu và ngưỡng điểm là 19,75.

 

Ngành có thí sinh trúng tuyển ít nhất là nhành Kinh tế nông nghiệp (D620115) với 90 chỉ tiêu nhưng xét tuyển mới được 13 thí sinh. Ngưỡng điểm trúng tuyển vào ngành này là 18 điểm.

Các thông tin về kết quả tuyển sinh theo ngành, danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời, danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển được tính toán trên cơ sở các thí sinh đã đăng ký xét tuyển, rút hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân từ ngày 1/8 đến ngày cập nhật số liệu có ghi trên file .

FILE có tên “Kết quả tuyển sinh theo ngành đợt 1”  có nội dung: Tên từng ngành học, chỉ tiêu của ngành học, tổng số thí sinh trúng tuyển tạm thời, điểm trúng tuyển tạm thời của ngành học. Trong tổng số thí sinh trúng tuyển có số thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (ngành 1), nguyện vọng 2, 3 và nguyện vọng 4. Chênh lệch giữa chỉ tiêu xét tuyển và tổng số thí sinh trúng tuyển tạm thời là số thí sinh cần lấy thêm.

FILE có tên “Danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời” cho biết danh sách thí sinh trúng tuyển tạm thời tính đến ngày cập nhật số liệu. Trên file có điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và điểm khuyến khích, tổng điểm xét tuyển. Một thông tin quan trọng là nguyện vọng mà thí sinh trúng tuyển. Danh sách này sẽ thay đổi khi cập nhật số liệu đăng ký xét tuyển mới.   

FILE “Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển”: tập hợp các ngành và các thí sinh đăng ký, bất kể là nguyện vọng 1, 2, 3 hay nguyện vọng 4. Danh sách thí sinh xếp theo điểm thứ tự từ cao xuống thấp. Tên một thí sinh có thể lặp lại ở 4 ngành.

Do đó danh sách này dài gần bằng tổng số thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân (4 nguyện vọng). Với một ngành cụ thể, chẳng hạn ngành Thống kê kinh tế (D110105) có chỉ tiêu là 120, nếu có thí sinh có thứ hạng 130, thì thí sinh này chưa chắc đã trượt. Lý do là có thể trong 120 thí sinh đầu tiên, có nhiều thí sinh đã đỗ các nguyện vọng khác. 

  • Văn Chung