Điểm chuẩn ĐH Ngân hàng TP.HCM năm 2020 cụ thể với các ngành như sau:

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lấy điểm chuẩn cao nhất là 25,54 điểm
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM lấy điểm chuẩn cao nhất là 25,54 điểm
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TP.HCM năm 2020

Năm nay Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển chương trình đại học chính quy hệ đại trà là 18 điểm, chương trình đại học chính quy hệ chất lượng cao là 17 điểm, chương trình đại học chính quy hệ quốc tế song bằng là 16 điểm (không phân biệt tổ hợp môn).

 

Tổng chỉ tiêu cho phương thức xét từ kết quả thi tốt nghiệp là 2.860 thí sinh.

Năm 2019, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ 15,5 điểm, nhưng điểm chuẩn của nhiều ngành cao hơn rất nhiều so với mức này. Ngoại trừ chương trình song bằng, các ngành còn lại đều có điểm chuẩn trên 20. Ngành cao nhất có điểm chuẩn là 22,8.  

Lê Huyền

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 5 năm qua

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM 5 năm qua

Điểm chuẩn Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM trong 5 năm gần đây luôn ở mức từ 19 trở lên và tương đối ổn định.