Chiều ngày 26/8, Tổng cục Chính trị CAND đã chính thức duyệt điểm chuẩn các trường CAND.

Qua thống kê cho thấy, điểm chuẩn các trường CAND năm nay cao nhất trong hệ thống các trường ĐH trong cả nước, đồng thời cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. 

Sau đây là điểm chuẩn chi tiết các trường CAND:

Điểm chuẩn các trường công an tăng mạnh
Điểm chuẩn các trường công an tăng mạnh
 

Điểm chuẩn các trường công an tăng mạnh

Điểm chuẩn các trường công an tăng mạnh

Điểm chuẩn các trường công an tăng mạnh

Điểm chuẩn các trường công an tăng mạnh

Theo Công an Nhân dân