UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ GD-ĐT xem xét chấp thuận cho Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shanggri-la thành lập Trường ĐH Y dược quốc tế Hoa Lâm.

Trong văn bản gửi Bộ GD-ĐT do ông Hứa Ngọc Thuận ký cho biết, ngày 6/10 UBND TP.HCM nhận được văn bản của Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shanggri-la về việc xin thực hiện dự án đầu tư Trường ĐH Y dược quốc tế Hoa Lâm tại Khu y tế kỹ thuật cao ở quận Bình Tân.

Đề xuất cho công ty thành lập trường đại học y dược
Văn bản do ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ký gửi Bộ GD-ĐT
 

Sau khi xem xét Dự án đầu tư thành lập Trường ĐH Y dược quốc tế Hoa Lâm và ý kiến đồng thuận của sở GD-ĐT ngày 9/12/2015, UBND TPHCM cho rằng, Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm - Shanggri-la có đủ điều kiện về đất đai, nhân sự và nguồn vốn đầu tư xây dựng Trường ĐH Y dược quốc tế Hoa Lâm.

Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên của Trường ĐH Y dược quốc tế theo mô hình Viện - Trường, phù hợp với quy hoạch tại Khu y tế kỹ thuật cao ở quận Bình Tân và chủ trương xã hội hóa của ngành y tế và giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao cho ngành y tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và khu vực giai đoạn 2016-2020 cũng như những năm tiếp theo.

Do đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GD-ĐT xem xét chấp thuận, trình Thủ tướng Chính phủ cho thành lập trường ĐH Y dược quốc tế Hoa Lâm tại Khu y tế kỹ thuật cao ở quận Bình Tân.

  • Lê Huyền