- Dưới đây là đề thi chính thức môn Vật lý kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.