Đáp án đề thi các môn Ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GD-ĐT công bố chính thức như sau:

Tiếng Anh

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Đáp án môn Tiếng Nga thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Nga.

Đáp án môn Tiếng Pháp thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Pháp.

Đáp án môn Tiếng Trung Quốc thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Trung Quốc.

Đáp án môn Tiếng Đức thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Đức.
 

Đáp án môn Tiếng Nhật thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Nhật.

Đáp án môn Tiếng Hàn thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Đáp án môn Tiếng Hàn Quốc.

Theo quy chế của Bộ GD-ĐT đưa ra, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12.

Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp. Điểm xét tốt nghiệp sẽ bao gồm: 70% điểm thi THPT và 30% điểm trung bình lớp 12.

Đáp án chính thức các môn Ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021
Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm xét tốt nghiệp sẽ được lấy đến 2 chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Thanh Hùng

Bất ngờ môn Văn thi tốt nghiệp: Chép lại đề là 'ăn' điểm?

Bất ngờ môn Văn thi tốt nghiệp: Chép lại đề là 'ăn' điểm?

Nhiều giáo viên bất ngờ vì ở một số câu hỏi phần Đọc hiểu trong đề thi Ngữ văn tốt nghiệp THPT, thí sinh chỉ cần chép lại y nguyên đề thi là có điểm.

Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021

Đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021

Chiều 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã trải qua bài thi môn Toán. Dưới đây là đáp án môn Toán chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ Bộ GD-ĐT.