Theo đó, 28 hội đồng giáo sư ngành và liên ngành gồm: 

Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản

Hội đồng giáo sư ngành Cơ học

Hội đồng giáo sư liên ngành Cơ khí - Động lực

Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin

Hội đồng giáo sư ngành Dược học

Hội đồng giáo sư liên Ngành điện - Điện tử - Tự động hóa

Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải

Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học

Hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm

Hội đồng giáo sư ngành Khoa học an ninh

Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự

Hội đồng giáo sư liên ngành Khoa học trái đất - mỏ

Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế

Hội đồng giáo sư ngành Luật học

Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim

 

Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Hội đồng giáo sư ngành Sinh học

hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học

Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học

Hội đồng giáo sư ngành Thủy lợi

Hội đồng giáo sư ngành Toán học

Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Chính trị học - Xã hội học

Hội đồng giáo sư liên Ngành văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao

Hội đồng giáo sư ngành Văn học

Hội đồng giáo sư ngành Vật lý

Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc

Hội đồng giáo sư ngành Y học

Hiện tại, theo công bố của Hội đồng giáo sư nhà nước có 25 hội đồng giáo sư ngành, liên ngành đã công bố danh sách các thành viên trên website Hội đồng giáo sư nhà nước. Có ba hội đồng giáo sư ngành, liên ngành chưa công bố danh sách thành viên là: Hội đồng giáo sư ngành Khoa học an ninh; Hội đồng giáo sư ngành Khoa học quân sự; Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng – Kiến trúc.

Lê Huyền

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.