Giáo dục
>>

Chuyên đề

Muốn tự chủ đúng nghĩa, hiệu trưởng phải 'vượt rào'?

icon
Hiệu trưởng nhiều trường đại học đang thực hiện tự chủ sử dụng những so sánh, ví von mạnh mẽ khi chia sẻ về công việc đang làm.
 
video box
 
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị