- UBND quận Đống Đa, Hà Nội quyết định cảnh cáo, không bố trí cô T. đứng lớp. Nhà trường tiếp tục có văn bản gửi cấp trên mong muốn không sắp xếp cô giáo T. ở lại trường vì lí do an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên.

Như VietNamNet đã thông tin trước đó về sự việc cô giáo mầm non cầm dao đòi chặt mặt đồng nghiệp tại trường, ngày 10/11, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào đã có quyết định về việc thi hành kỷ luật viên chức với giáo viên tên T. (Trường MN Mầm Xanh, quận Đống Đa, Hà Nội) là cảnh cáo đồng thời chuyển vị trí, không bố trí làm giáo viên. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cảnh cáo cô giáo cầm dao dọa chém đồng nghiệp tại trường
Trường MN Mầm Xanh, Hà Nội (cơ sở tại phố Đông Các). Ảnh: VC

Trước đó, tập thể giáo viên Trường MN Mầm Xanh và các trưởng ban phụ huynh học sinh đã làm đơn kiến nghị lên UBND quận Đống Đa yêu cầu cô T. rời khỏi vị trí giáo viên/ hoặc bất cứ vị trí nào tại Trường MN Mầm Xanh.

 

Nhận quyết định này, ngày 17/11, Hiệu trưởng Trường MN Mầm Xanh bà Vương Thúy Liên tiếp tục có văn bản gửi Bí thư quận ủy quận Đống Đa và UBND quận Đống Đa cho biết từ năm 2011 tới nay cô T. đã có hàng loạt vi phạm như để xảy ra nhiều đơn thư khiếu nại của phụ huynh về những biểu hiện trẻ bị bạo hành, cô T. đánh hiệu trưởng, có bạo hành trẻ, xúc phạm danh dự nhân phẩm đồng nghiệp, chửi bới và xúc phạm cán bộ,..

Những vi phạm này theo bà Liên là "có hệ thống, gây mất uy tín nhà trường. Toàn thể phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên rất bất bình. Biên bản kiểm điểm công chức viên chức do UBND quận lấy phiếu thăm dò hình thức kỷ luật trên 70% không chấp nhận cô T. còn công tác tại trường)".

Ngày 12/11, Hội đồng giáo dục nhà trường đã họp và đề xuất ý kiến để cô T. không ở lại trường do mất uy tín với phụ huynh và đồng nghiệp.

Căn cứ Luật cán bộ công chức số 22/2007/QH12 chương 2 mục 1 điều 9 khoản 5, theo bà Liên quyết định của UBND quận Đống Đa về việc kỷ luật giáo viên T. chưa thể hiện rõ thời gian thi hành kỷ luật với cô T. là bao nhiêu tháng.

"Khi cô T. tuyển dụng về trường với bằng chuyên môn là trung cấp sư phạm mầm non xong theo quyết định kỷ luật nếu sắp xếp công việc khác không đúng với bằng cấp tuyển dụng vậy chế độ lương thực hiện chi trả cho cô T. sẽ như thế nào?" - bà Liên nêu ý kiến.

"Theo Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nhà trường đã đảm bảo đầy đủ các vị trí việc làm nên không thể sắp xếp cô T. vào vị trí nào khi cô T. không đủ uy tín với phụ huynh, nhà trường. (...)

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên và phục vụ nhân dân được tốt nhất tôi làm công văn này kính đề nghị các cấp lãnh đạo giải quyết hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân" - văn bản của bà Liên viết.

  • Đăng Duy