- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán làm rõ mối quan hệ giữa đầu tư cho giáo dục với tăng trưởng kinh tế.

"Đề bài" được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đặt ra cho GS Ngô Bảo Châu và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) trong buổi làm việc chiều qua, 28/7.

“Đây là bài toán cần phải minh bạch để minh chứng cho Chính phủ, Quốc hội thấy rằng đầu tư cho giáo dục là đầu tư hiệu quả” - Bộ trưởng Nhạ nêu rõ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đặt hàng GS Ngô Bảo Châu
Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và GS Ngô Bảo Châu chiều 28/7. (Ảnh: MOET).
 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị Viện tiếp tục thực hiện chức năng chính là nghiên cứu về Toán, gắn với đào tạo, nghiên cứu, bồi dưỡng năng lực về Toán rộng rãi hơn ở cả trong và ngoài nước. Đồng thời là đầu mối, xây dựng các mô hình thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài về Việt Nam làm việc.

Báo cáo tóm tắt của đại diện VIASM trình bày tại buổi làm việc cho thấy, sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, VIASM đang từng bước hướng tới mục tiêu trở thành một trung tâm toán học xuất sắc, có môi trường làm việc tương đương với một số nước phát triển về Toán góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 – 2020.

Trên cương vị Giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, giáo sư Ngô Bảo Châu đã chia sẻ với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến hoạt động của Viện trong đó có việc tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính đặc thù cho Viện và một số vấn đề khác.

Bên cạnh những trao đổi liên quan đến hoạt động của VIASM, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ cố vấn, phản biện thẳng thắn về các chủ trương, chính sách của ngành trong quá trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Lê Văn