Bộ GD-ĐT vừa có công văn hỏa tốc gửi các Sở GD-ĐT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp về việc nghi ngờ giả mạo văn bản.

Theo ông Vũ Đình Giáp, Phó Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT, trong những ngày gần đây, một số Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục nhận được tài liệu do Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam, địa chỉ Văn phòng giao dịch tại Tầng 5 khối văn phòng - số 130 Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; điện thoại 0966933300/ 0462910898 gửi theo đường bưu điện, bao gồm: Công văn số 4498/BGDĐT-PC ngày 3/9/2015 của Bộ GD-ĐT hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 về công tác pháp chế (dấu đỏ); Văn bản số 1975/HTGDVN ngày 5/10/2015 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam về việc bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật trong nhà trường (kèm danh mục sách chào bán).

 

Vì vậy, Bộ GD-ĐT thông báo tới các Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục là công văn số 4498/BGDĐT-PC ngày 3/9/2015 của Bộ GD-ĐT đã được đăng trên website Bộ GD-ĐT và gửi các Sở GD-ĐT qua thư điện tử, không gửi bản giấy theo đường bưu điện.

Công văn số 4498/BGDĐT-PC của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam gửi đến Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục với mục đích để bán sách có dấu hiệu giả mạo chữ ký và nghi sử dụng con dấu giả.

Bộ GD-ĐT đều nghị các Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục không thực hiện văn bản của Công ty cổ phần đầu tư phát triển và hỗ trợ giáo dục Việt Nam. Khi nhận được các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có dấu hiệu nghi vấn giả mạo cần thông tin ngay về Văn phòng Bộ GD-ĐT để xác thực tính pháp lý và liên hệ với các đơn vị chức năng để kịp thời phối họp, ngăn chặn và có biện pháp xử lý.

Các Sở GD-ĐT thông báo và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý có biện pháp xử lý kịp thời.

Ngân Anh