72% người sử dụng Facebook nói rằng họ truy cập mạng xã hội này vào lúc mà nhẽ ra họ phải làm việc hay học tập. 76% cập nhật Facebook vào giờ ngủ, 56% nói rằng không thể sống thiếu Facebook.

Những hình ảnh và con số dưới đây cho thấy nghiện Facebook đang trở thành một căn bệnh ngày càng phổ biến và nguy hiểm. 

 
Bộ ảnh infographic cảnh báo bệnh nghiện Facebook
Bộ ảnh infographic cảnh báo bệnh nghiện Facebook
Bộ ảnh infographic cảnh báo bệnh nghiện Facebook
Bộ ảnh infographic cảnh báo bệnh nghiện Facebook

  • Nguyễn Thảo (Theo Life Hack)