- Nhiều thành viên trên mạng xã hội Facebook đang tranh cãi về bài toán được đồn rằng “100 người trả lời câu đố này, 99 người trật lất”.


Một bài toán đang được các facebooker tranh luận rôm rả. 
 
Bài toán bán mũ '100 người trả lời, 99 người sai'

Trong 4 đáp án được đưa ra, đáp án nào cũng có người đồng tình.

Bài toán bán mũ '100 người trả lời, 99 người sai'
Tranh luận trên Facebook

Đáp án của bạn là bao nhiêu?

Ngân Anh