ĐHQG Hà Nội cho biết đã có 4 trường ĐH chính thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội năm 2016.

Đó là Trường ĐH Thủ Đô, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định và Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.

ĐHQG Hà Nội đã có thông báo về chỉ tiêu cụ thể của năm 2016. Năm nay, ĐHQG Hà Nội có tổng chỉ tiêu là 6.540. Trong đó Trường ĐH Công nghệ có 840 chỉ tiêu. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 1.380 chỉ tiêu, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có 1.610 chỉ tiêu. Trường ĐH Ngoại ngữ có 1.200 chỉ tiêu. Trường ĐH Kinh tế có 540 chỉ tiêu. Trường ĐH Giáo dục có 300 chỉ tiêu. Khoa Luật có 300 chỉ tiêu và Khoa Y dược có 120 chỉ tiêu.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2016 được ĐHQG tổ chức 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 5 - 8/5 và từ ngày 13 - 15/5. Thời gian đăng ký dự thi từ từ 8h ngày 2/3 đến 17h ngày 22/3.

 

Đợt 2 từ ngày 5 - 15/8, đăng ký dự thi từ 8h ngày 15/6 đến 17h ngày 25/6.

Thí sinh ĐKDT theo thời gian quy định của mỗi đợt thi và được ĐKDT tất cả các đợt thi.

Thí sinh hoàn thành đầy đủ, đúng các thông tin trong Phiếu ĐKDT được đăng tải trên website của Trung tâm Khảo thí theo địa chỉ: http://www.cet.vnu.edu.vn, mục “Đăng ký dự thi ĐGNL”. Cổng đăng ký Tuyển sinh sẽ được mở vào ngày 2/3/2016.

Phương Chi