Có một câu hỏi thú vị được đặt ra bởi cố vấn học tập ở một trường đại học thuộc Texas (Mỹ) là: 1% người giàu nhất thế giới làm nghề gì?

Theo Khảo sát Cộng đồng năm 2010 của Cục Điều tra dân số Mỹ, những ngành nghề giúp bạn có nhiều cơ hội nằm trong top 1% giàu nhất thế giới bao gồm: y tế, kinh tế, hóa sinh học, động vật học và sinh học.

Dưới đây là biểu đồ các ngành dễ giàu nhất thế giới dựa trên khảo sát gần 50.000 người theo dữ liệu điều tra dân số năm 2010.

1% người giàu nhất thế giới làm nghề gì?

 

Cột thứ 3 là tỷ lệ những người làm nghề đó có mặt trong danh sách 1% người giàu nhất thế giới. Cột thứ 4 là tỷ lệ người thuộc top 1% làm nghề đó.

Theo biểu đồ, người làm trong các chương trình y tế và sức khỏe có cơ hội cao nhất nằm trong top 1% những người giàu nhất – 11,8%. Ở vị trí tiếp sau là ngành kinh tế - 8,2%, khoa học hóa sinh – 7,2%, động vật học – 6,9%, sinh học và quan hệ quốc tế - 6,7%...

Tuy nhiên, nếu tính theo số lượng người trong top 1% giàu nhất thì ngành sinh học lại đứng đầu bảng – chiếm 6,6%, tiếp theo là kinh tế với 5,4%, kế toán và chính trị gia chiếm 4,7%... do những ngành này có số lượng người hoạt động nhiều hơn.

  • Nguyễn Thảo (Theo New York Times)