Chung kết Biệt tài tí hon với sự so tài của "Trác Thúy Miêu" phiên bản nhí Quế Anh, "Thánh nói" Minh Khang và "ca nương" nhí Tú Thanh vừa kết thúc với chiến thắng của bé 4 tuổi Quế Anh. 

Biệt tài tí hon,Quế Anh,Minh Khang,Tú Thanh,Trác Thúy Miêu,Game show

Xem lại chương trình tại đây