Hồ Ngọc Hà đã có những ngày vui vẻ ở Châu Âu và thường xuyên cập nhật những hình ảnh của mình. Đáng chú ý là các bộ trang phục cô mặc đa số là hàng hiệu đắt tiền. 

Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu

 
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu

Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu
Hồ Ngọc Hà diện hàng hiệu đắt tiền dạo phố Châu Âu

Quỳnh Anh
Ảnh: FBNV