Nghệ sĩ Trà My có rất nhiều kỷ niệm với nghệ sĩ Quang Thắng bởi cả 2 có thời gian đi diễn chung với nhau rất nhiều. Với chị, kỷ niệm đi diễn chung ở Hà Tĩnh rồi ngay trong đêm chạy sô đến Huế cho tới bây giờ vẫn đáng nhớ nhất.

T.Lê