Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức "Triển lãm sách Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam". Triển lãm sẽ diễn ra từ 2- 9/2/2020 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
10.000 cuốn sách được xuất bản sẽ được trưng bày tại Triển lãm sách kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua nội dung sách trưng bày và các sự kiện diễn ra tại Triển lãm, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Triển lãm sách sẽ trưng bày khoảng 10.000 cuốn sách được xuất bản qua các thời kỳ, nhằm thông qua nội dung sách trưng bày, giới thiệu một cách tổng quan về quá trình thành lập Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

 

Tại khu vực ngoài trời, BTC sẽ thiết kế không gian để trưng bày mô hình sách tiêu biểu và khu các gian hàng phục vụ: 06 khu vực nhà không gian để trưng bày, giới thiệu sách phục vụ các đại biểu, nhân dân đến tham quan Triển lãm (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật; Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Nhà xuất bản Công an nhân dân; Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông; Nhà xuất bản Trẻ).

Ngoài ra, tại Triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sách, giao lưu tác giả tác phẩm tổ chức tại khu trưng bày tầng 1 toà nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thông qua Triển lãm sách, Ban Tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khẳng định niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tình Lê

Những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình của người Việt xa xứ

Những câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình của người Việt xa xứ

Kỷ niệm 10 năm phát sóng chương trình Ngày trở về, Ban Truyền hình đối ngoại, Đài THVN phối hợp với Nhà xuất bản Trẻ đã ra mắt cuốn sách "Ngày trở về - Mẹ ơi, con là người Việt Nam".