Ban Quản lý dự án Thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long vừa tổ chức Hội thảo truyền thông nâng cao nhận thức Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 2017. 

Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 2017 do các chuyên gia của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA và UBND tỉnh Quảng Ninh biên soạn nhằm chuyển tải các thông điệp, kinh nghiệm, sáng kiến và những hoạt động hướng tới tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long cho đông đảo các đối tượng như: Khách du lịch, doanh nghiệp và người dân địa phương, cán bộ làm công tác quản lý các cấp.

Sách trắng có 5 chương, nội dung giới thiệu khái quát về các giá trị của di sản Vịnh Hạ Long; những hạn chế, thách thức về tài nguyên, môi trường đối với tăng trường xanh; các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh tại một số địa phương trên địa bàn.

hạ long,tăng trưởng xanh
 

Tại hội thảo, chuyên gia JICA đã trình bày khái quát nội dung của dự án Tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long. Với mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh ở tỉnh Quảng Ninh thông qua quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh, dự án Tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long thực hiện thông qua các chính sách môi trường bền vững trong các ngành trọng điểm và thực hiện chính sách phát triển ngành Du lịch.

Để triển khai dự án, 5 tổ công tác được thành lập thực hiện các hoạt động là tăng cường cơ chế tài chính, tài trợ của tỉnh phục vụ công tác quản lý môi trường và tăng trưởng xanh. Thúc đẩy chính sách khuyến khích tiết kiệm và quản lý năng lượng như dự án ESCO, hỗ trợ tài chính. Thúc đẩy du lịch bền vững khu vực vịnh Hạ Long, cải thiện, xây dựng, cung cấp thông tin du lịch, xúc tiến du lịch sinh thái tại huyện Vân Đồn, thiết kế, vận hành hệ thống nhãn xanh cho tàu du lịch. Tăng cường năng lực quản lý giảm lượng ô nhiễm trực tiếp vào vịnh Hạ Long. Lập và phổ biến sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long.

Đến nay, dự án đã đạt được một số kết quả như: Thành lập và đưa vào vận hành có hiệu quả Ban Du lịch sinh thái cộng đồng trên đảo Quan Lạn; thiết lập thể chế và tổ chức thực hiện thúc đẩy Giấy chứng nhận cánh buồm xanh là nhãn sinh thái áp dụng cho tàu du lịch; giới thiệu công nghệ tiên tiến góp phần giảm tải lượng ô nhiễm môi trường xuống vịnh Hạ Long; hoàn thành dự thảo Sách trắng về vịnh Hạ Long...

Tại hội thảo, Ban Quản lý dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đại biểu tăng cường công tác truyền thông, giới thiệu Sách trắng về tăng trưởng xanh khu vực vịnh Hạ Long 2017, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ di sản vịnh Hạ Long, hướng tới phát triển kinh tế - du lịch bền vững.

M.M