Từ nhiều năm nay, "Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam" là một ấn phẩm có uy tín của Bộ Thông tin và Truyền thông, đã và đang được các cơ quan, tổ chức trong, ngoài nước đón nhận và sử dụng. Với khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường về CNTT - TT và an ninh thông tin mạng, khai thác tốt nhất các lợi thế do cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại; "Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam" đưa ra những thông tin, số liệu thống kê chính thức, phản ánh hiện trạng CNTT - TT Việt Nam, tạo niềm tin cho sự bứt phá của ngành Thông tin và Truyền thông, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin về ngành CNTT-TT Việt Nam của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cá nhân, cơ quan, tổ chức; Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn: "Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2018". 

Sách trắng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Nam 2018
Cuốn sách đưa ra thông tin, số liệu, thống kê chính thức, phản ánh hiện trạng công nghệ thông tin, góp phần quan trọng cho sự phát triển của đất nước.
 

Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam 2018 cung cấp số liệu về một số lĩnh vực quản lý nhà nước quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông như: Công nghiệp CNTT, điện tử - viễn thông, Viễn thông, Ứng dụng CNTT, An toàn thông tin mạng, Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bưu chính; các số liệu này được tổng hợp từ báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương; các cơ sở đào tạo, hiệp hội, doanh nghiệp CNTT và các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Cuốn sách là nguồn cung cấp dữ liệu hữu ích và tin cậy cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu xây dựng chính sách, cũng như các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực CNTT - TT tại Việt Nam.

Tình Lê 

Nỗ lực cày xới 'mảnh ruộng Fantasy' của tác giả Việt

Nỗ lực cày xới 'mảnh ruộng Fantasy' của tác giả Việt

Fantasy là một mảnh đất màu mỡ để khai phá, tiếc rằng ở Việt Nam thể loại này lại nhiều thách thức đối với các nhà văn và chưa tạo thành dòng sách mang dấu ấn riêng.