Nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020), Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM cho ra mắt cuốn sách Cách mạng tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX của GS TS NGND Trịnh Nhu - PGS TS Trần Trọng Thơ.

Ra mắt sách về Cách mạng tháng Tám 1945

Đã có nhiều công trình nghiên cứu của nhiều tác giả trong nước và nước ngoài về Cách mạng tháng Tám năm 1945. Tuy nhiên, với tầm vóc, ý nghĩa to lớn, ảnh hưởng lan tỏa sâu rộng và giá trị lâu bền, Cách mạng tháng Tám vẫn còn chứa đựng nhiều sự kiện cần được tái hiện, nhiều vấn đề lịch sử cần được luận giải thấu đáo, nhiều kinh nghiệm lịch sử cần được đúc kết và vận dụng cho hiện tại và tương lai.

 

Từ nhận thức trên, nhóm biên soạn đã làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám. Cuốn sách dày gần 450 trang, gồm 6 chương, nghiên cứu từ thời điểm cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra (tháng 9/1939). Cách mạng tháng Tám nhấn mạnh đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Tình Lê

Sách nói 'Muôn kiếp nhân sinh' với giọng đọc MC Đông Quân

Sách nói 'Muôn kiếp nhân sinh' với giọng đọc MC Đông Quân

Cuốn sách 'Muôn kiếp nhân sinh' sau khi phát hành thu hút được sự quan tâm lớn từ bạn đọc hiện đã được First News và Voiz FM ra mắt phiên bản sách nói (audio book).