Kèm quyết định xử phạt, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Thông tấn phải "nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế" trong công tác xuất bản.

Phạt nhà xuất bản Thông tấn 48 triệu đồng
Cuốn sách không nộp lưu chiều nhưng đã phát hành xuất bản phẩm.

Theo quyết định số 26/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính có chỉ rõ những hành vi vi phạm của NXB Thông tấn như sau: 

Phạt 4 triệu đồng do ghi sai thông tin về đối tác liên kết đối với 2 xuất bản phẩm: Cẩm nang tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2020 và Chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc.

Phạt 4 triệu đồng với hành vi không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu đối với 3 xuất bản phẩm: Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động 1969-2011; Cẩm nang sản phẩm nông sản, thực phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương Anh - Việt - Trung và Chuyện đời bao cấp - Tập 2.

 

Phạt 15 triệu đồng với hành vi không nộp lưu chiều nhưng đã phát hành xuất bản phẩm Lật lại những trang hồ sơ mật - Tập 6: Khủng bố - Nỗi ám ảnh lịch sử.

Phạt 25 triệu đồng với hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm trên xuất bản phẩm Cẩm nang vàng cho phụ nữ mang thai không phù hợp với các tài liệu theo quy định Quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 158/2013/NĐCP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. 

Đồng thời Cục buộc NXB Thông tấn cải chính thông tin và buộc tháo gỡ hoặc xóa quảng cáo có nội dung vi phạm trên xuất bản phẩm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 20 ngày làm việc, kể từ ngày NXB Thông tấn nhận được quyết định này. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do NXB Thông tấn chi trả.

Tổng số tiền phạt cho các hành vi vi phạm là 48 triệu đồng. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này, NXB Thông tấn phải nộp tiền phạt. NXB Thông tấn phải thực hiện nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà NXB Thông tấn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tình Lê

Xử phạt hành chính Nhà xuất bản Thông tấn

Xử phạt hành chính Nhà xuất bản Thông tấn

Căn cứ vào kết quả thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã kiến nghị xử phạt hành chính đối với NXB Thông tấn.