- Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội Xuất bản Việt Nam phát động cuộc thi ‘Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật’ với những tiếu chí mới mẻ và giải thưởng ý nghĩa.

Ban sơ khảo Hội xuất bản Việt Nam kêu gọi Nhà xuất bản tích cực tuyển chọn và gửi tác phẩm về dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí về chủ đề ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’.

Cuộc thi mở rộng với những tiêu chí xét chọn như sau:

1. Đối với tác phẩm: các tác phẩm văn họa, nghệ thuật tham dự Giải thưởng cần: đúng chủ đề, có tính sáng tạo, đạt chất lương cao về nội dung và nghệ thuật, có tác dung tuyên truyền sâu rộng, là tác phẩm mới sáng tác được in thành sách, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Hội đồng cấp ban, bộ, ngành nghiệm thu, tác phẩm đã được giải thưởng trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí và trong thời gian quy định của Quy chế Giải thưởng.

2. Đối với hoạt động quảng bá: Nhà xuất bản được khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động quảng bá tác phẩm về chủ đề ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’ phải tích cực tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm, không thực hiện các hành vi trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng đảm bảo những tiêu chí như sau:

 

- Tác phẩm dự Giải thưởng phải ghi rõ: Họ và tên tác giả, đồng tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, thể loại, nhà xuất bản, địa chỉ, điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc, tháng, năm nộp lưu chiểu.

- Hồ sơ của nhà xuất bản đề nghi khen thưởng về thành tích quảng bá, ngoài những yêu cầu thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của tập thể về hoạt động quảng bá.

Mọi tác phẩm dự thi gửi về Hội xuất bản Việt Nam, số 23 phố Trung Kính (tầng 5), Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội trước thời hạn: Đợt I: Ngày 20/12/2017 và đợt II: 20/12/2019. Tác phẩm đợt I nộp lưu chiểu từ năm 2015.

Lam Trà