UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8. Các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh được tổ chức từ ngày 1-23/4/2021.

Các nội dung hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bao gồm: Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan... Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 theo hình thức trực tuyến. Tổ chức các hoạt động Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ 8 gắn với Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách chào mừng 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Triển lãm ảnh Bác Hồ với bầu cử Quốc hội, Triển lãm số Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý và triển lãm ảnh giới thiệu về du lịch, đất nước và con người Ninh Bình...

Ninh Bình sẵn sàng cho Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8
 

Cùng với tổ chức Ngày hội đọc sách theo từng chủ đề tại các trường học trong tỉnh; Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa nhằm xây dựng và hình thành thói quen đọc sách cho học sinh; khuyến khích các hoạt động trao tặng quà, sách vở cho học sinh, nhất là học sinh nghèo vượt khó. Ngày sách Việt Nam tỉnh Ninh Bình còn tổ chức trưng bày, giới thiệu các ấn phẩm sách, tư liệu của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành của tỉnh và cơ sở phát hành sách đóng trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

Tình Lê

Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Hội sách trực tuyến quốc gia chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 sẽ diễn ra tại sàn book365.vn bắt đầu từ 15/4 - 15/5.