Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 sẽ được tổ chức từ ngày 17-21/4/2019 tại Công viên Thống Nhất Hà Nội. Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 nhằm tiếp tục kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày Sách Việt Nam, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc; xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện bao gồm: Hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng”; Giao lưu, tọa đàm với các điển hình tiêu biểu trong phong trào thực hiện Ngày sách Việt Nam trên toàn quốc; Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Triển lãm, xây dựng phim phóng sự về 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam; Lễ Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6; Hội Sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6.

Nhiều chương trình ý nghĩa trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 6
Hàng loạt các cuộc hội nghị, giao lưu, hội thảo về sách và văn hoá đọc sẽ diễn ra trong Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 


Nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh giá trị của sách và “văn hóa đọc” trong cộng đồng, qua đó nâng cao nhận thức của mỗi người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách đối với việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách của con người; đồng thời tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức của mỗi cá nhân trong việc tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá những cuốn sách, những xuất bản phẩm có giá trị đối với đời sống xã hội; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong xã hội; thông qua các hoạt động của Ngày sách Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các Bộ, ngành, tổ chức Hội, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động của Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và yêu cầu thực tế, xác định đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội; lồng ghép các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam gắn liền với các sự kiện khác của cơ quan, đơn vị.

 

Đối với UBND các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại địa phương. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6. Đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 đến các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày sách Việt Nam thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở. Mở rộng mô hình đường sách, phố sách nhằm gắn kết sách, việc đọc sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc, góp phần xây dựng một xã hội học tập.

Tình Lê

2 cuốn sách để hiểu được rào cản vô hình trong tâm trí mình

2 cuốn sách để hiểu được rào cản vô hình trong tâm trí mình

- Trong 2 cuốn sách mới này bạn độc giả sẽ nhanh chóng hiểu ra rằng rào cản duy nhất đối với bạn chính là những chướng ngại vô hình mà bạn đã tự dựng lên trong tâm trí mình.