Ngày 9/10 tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông), Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học "Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0".

Ông Nguyễn An Tiêm, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam chia sẻ, cùng với việc xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật ngày càng hoàn chỉnh, các cơ quan quản lý Nhà nước về xuất bản cũng từng bước đẩy mạnh việc thực hiện cải cách hành chính, xây dựng nhiều mô hình mới, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí của các nhà xuất bản, doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm và các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản.

Lĩnh vực xuất bản, phát hành trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0
"Xuất bản điện tử là vấn đề chúng ta cần tập trung trong thời gian tới. Phải tạo điều kiện để nhà xuất bản tham gia sân chơi này”, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành nhấn mạnh.

Mặc dù vậy, trước những yêu cầu đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm tiếp tục cần được cải cách, chuyển đổi sâu sắc hơn nữa nhằm đưa ngành xuất bản Việt Nam phát triển mạnh mẽ, bền vững, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã làm rõ yêu cầu cấp thiết và căn bản của cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh xuất bản phẩm khi ngành này tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng chính phủ điện tử; tính chất đặc thù của hoạt động xuất bản đặt ra yêu cầu gì trong công tác cải cách thủ tục hành chính và áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung phản ánh, đề xuất bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết; ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các văn bản pháp quy về cải cách hành chính phù hợp điều kiện thực tế ngành xuất bản, chỉ rõ những bất cập chồng chéo trong thông tư, nghị định, luật… tạo điều kiện cho các NXB, công ty phát hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đưa ra các giải pháp tăng cường hệ thống trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính giai đoạn thực hiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

 
Lĩnh vực xuất bản, phát hành trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Ông Nguyễn Nguyên cũng khẳng định, Cục Xuất bản, In và Phát hành đang nỗ lực với nhiều hoạt động để biến khát vọng vươn tầm thế giới của sách Việt trở thành hiện thực.

Chia sẻ với các nhà xuất bản, các công ty phát hành, công ty sách về những bất cập trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, ông Nguyễn Nguyên Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu và nghiêm túc đánh giá để xử lý trong thời gian tới.

“Rõ ràng thủ tục hành chính thời gian qua đã có nhiều thay đổi, nhưng vẫn cần cải cách thêm nữa. Về cắt giảm thủ tục hành chính, chúng tôi đã giảm nhiều thủ tục. Hoạt động in giảm 17 thủ tục, hoạt động xuất bản, phát hành sửa đổi bốn thủ tục kinh doanh, đơn giản sáu thủ tục kinh doanh, cắt giảm một và đơn giản sáu thủ tục hành chính. Xuất bản điện tử là vấn đề chúng ta cần tập trung trong thời gian tới. Phải tạo sân chơi, tạo điều kiện để nhà xuất bản tham gia sân chơi này”, ông Nguyễn Nguyên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Nguyên cũng khẳng định, Cục Xuất bản, In và Phát hành đang nỗ lực với nhiều hoạt động để biến khát vọng vươn tầm thế giới của sách Việt trở thành hiện thực.

Tình Lê

10/10 sẽ trao 2 giải Nobel Văn học trị giá 42 tỷ đồng

10/10 sẽ trao 2 giải Nobel Văn học trị giá 42 tỷ đồng

Hai giải thưởng Nobel về văn học sẽ được trao vào ngày 10/10 tới để bù đắp cho việc thiếu vắng giải thưởng của năm 2018.